Выберите категорию
Тип файла
Тип файла
Тип файла
ВЫБРАТЬ КЛАСС / СЫНЫП
ВЫБРАТЬ КЛАСС / СЫНЫП
Тип файла
ВЫБРАТЬ КЛАСС / СЫНЫП
Вид объекта
Сфера деятельности
Марка автомобиля
Сортировка по
Настройки поиска


ПЕДФОРУМ КАЗАХСТАНА / СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ / Старшая школа / Тарих ҰБТ қазақ тілінде Тест вариант 1120
Все материалы
1. Қола дәуірінің Орал тауының шығысынан
Ертіс ӛңіріне дейінгі аралықты қамтитын
мәдениет:
A) Нҧра
B) Беғазы-Дәндібайфа
C) Алакӛл
D) Атасу
E) Федоров
2. Таза кӛшпелі тҧрмыс қалыптасқан
аймақтар:
A) Жетісу мен Шығыс Қазақстан
B) Батыс және Орталық Қазақстан
C) Алтай мен Тянь-Шань
D) Онтҥстік Қазақстан
Е)Солтҥстік пен Орталық Қазақстан  #Тарих  #ҰБТ #ҚазақстанТарих #Тест #қазақтілінде #вариант1120 #Мекеп

1. Қола дәуірінің Орал тауының шығысынан
Ертіс ӛңіріне дейінгі аралықты қамтитын
мәдениет:
A) Нҧра
B) Беғазы-Дәндібайфа
C) Алакӛл
D) Атасу
E) Федоров
2. Таза кӛшпелі тҧрмыс қалыптасқан
аймақтар:
A) Жетісу мен Шығыс Қазақстан
B) Батыс және Орталық Қазақстан
C) Алтай мен Тянь-Шань
D) Онтҥстік Қазақстан
Е)Солтҥстік пен Орталық Қазақстан
3. 840 жылы ӛзін Қарлҧқ мемлекетінің
қағаны деп жариялаған Испиджаб
қаласының билеушісі:
A) Білге Кҥл Қадырхан
B) Оғҧлшақ
C) Тҧқарсан Қҧтшар
D) Сатҧқ Боғрахан
E) Ибраһим ибн Насыр
4. Қаңлылардың астанасы;
A) Қостӛбе
B) Тҥркістан
C) Битянь
D) Алтынасар
E) Қызыл Аңғар
5. 1370 жылы Мауараннахрдағы билікті ӛз
қолына алған билеуші:
A) Әмір Темір
B) Ҧрҧс
C) Абд ар-Рашнд
D) Есен-бҧға
E) Тоқтамыс
6. 1940-1950 жж. ӛзі ҧлтшыл. ал кӛзқарасы
ғылымға жат деп танылған атакты ғалым:
A) У.Ахметсафин
B) А.Жҧмаділов
C) М.Қозыбаев
D) М.Айтхожин
E) Ә. Марғҧлан
7. XVIII ғасырда Қазақстанның солтҥстік -
батысында салынған бекініс:
A) Жәміш
B) Павлодар
C) Петропавл
D) Гурьев
E) Орынбор
8.1867-1868 жылдардағы реформа негізінде
қҧрамына Ақмола, Семей облыстары кірген
генерал-губернаторлық:
A) Астрахан
B) Закаспий
C) Батыс Сібір
D) Тҥркістан
E) Орынбор
9.Мҧстафа Шоқай және Мҧхамеджан
Тынышбаев:
A) Алаш партиясының қайраткерлері
B) Қазақ АКСР-ның алғашқы торағалары
C) Бірінші Мемлекеттік Дума депутаттары
D) Тҥркістан автономиясының жетекшілері
E) 1916 ж. ҧлт-азаттық кӛтеріліс басшылары
10.Абай Қҥнанбайҧлының орыстың ақыны
А.С.Пушкиннен аударған шығармасы:
A) «Демон»
B) «Евгений Онегин»
C) «Қанжар»
D) «Теректің сыйы»
E) «Жалау»
11.1960-жылдары Мәскеуде қазақ
жастарының ҧлттық-демократиялық
қоғамдық ҧйымын ҧйымдастырушы:
A) М.Шаханов
B) М.Айтхожин
C) О.Сҥлейменов
D) Е.Букетов
E) М.Әуезов
12.2003 жылы Казахстан:
А) Ҧлттық валюта -теңгені айналысқа енгізді
B) Индустриялық-инновациялық даму
стратегиясын қабылдады
C) Жекешелендіру бағларламасын жҥзеге
асыра бастады
D) Жаңа Конституция қабылданды
E) Кедендік Одақ қҧру туралы шартқа қол
койды
Скачать Тарих ҰБТ қазақ тілінде Тест вариант 1120
Для того, что бы получить доступ к файлу, вам необходимо выполнить

Авторизация на портале с помощью социальных сетей

Вконтакте Google @ Mail.ru Яндекс


Комментарии (0)
Написать
79 посетителей на сайте. Из них:
Гости72
Роботы7
Список пользователей
Bisheva1962 Сейчас на сайте
Kojahmetova.A Был(a) в сети 11 минут назад
Kamazhay Был(a) в сети 12 минут назад