Об утверждении Правил и условий проведения аттестации педагогов

Об утверждении Правил и условий проведения аттестации педагогов, занимающих
должности в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные
программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и
общего среднего образования, образовательные программы технического и
профессионального, послесреднего, дополнительного образования и специальные
учебные программы, и иных гражданских служащих в области образования и науки
 • 0
 • 2 734

Lesson Study: полное руководство педагогичекого подхода в обучении Пит Дадли

Lesson Study: руководство
Пит Дадли
Настоящее издание представляет собой руководство по использованию подхода Lesson
Study в целях развития и совершенствования процессов преподавания и обучения.
Издание окажет помощь в:
 применении Lesson Study в школах;
 планировании, проведении и анализе Lesson Study;
 вовлечении учащихся в процесс Lesson Study;
 передаче коллегам практических знаний, полученных в результате
использования Lesson Study
 • 0
 • 4 894

Перечень документов необходимых для оказания государственной услуги. «Аттестация педагогических работников»

Перечень документов необходимых для оказания государственной услуги «Аттестация педагогических работников» по приказу МОН РК от 07.04.2020 № 192
 • 0
 • 4 236

Тест жауабымен

Тест жауабымен. 1.Стронгтың айтуынша: «Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға - ..............»
    мұғалім
 2.Мұғалімнің сенімі оның .................., шешім қабылдауын және іс-әрекетін нығайтады.Көзқарасын
3. «Үштік модель» зияткерлік теориясының авторы:
Роберт Стернберг
4.Бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға , бағалауға, талдауға және синтездеуге бағытталған пәндік шешім - ..................................................?
Сыни тұрғыдан бағалау;          
5.Александр зерттеген диалог үлгілерінің ішіндегі артығын анықта: бағалау
6.Білім  берудің  мұғалімді  селқос  тыңдағанда  емес, вербальды  құралдарды  қолдану  нәтижесінде, яғни  сөйлесу, талдау  және  дәлелдеу  барысында  жүзеге  асатынын  көрсеткен   Барнс (1971)
7. Джон  Дьюи  мен  Дональд  Шонның  жұмыстарынан  шыққан ұғым:   «Рефлективтік  практик»
8.Үнемі  қайталап  отыру  арқылы  фактілерді, ойларды  және  күнделікті  іс-әрекеттерді  жаттау  диалогтің  қай  үлгісіне  жатады? механикалық  есте  сақтау
9.Одан  арғы  білім  алу  туралы  шешімді  қабылдау  мақсатымен  оқытудың  нәтижелерін  жүйелі  түрде  жиынтықтауға  бағытталған  қызметті  белгілеу  үшін  қолданылатын  термин: бағалау
10.Маслоу  мен  Роджерс  оқытудағы  қандай  тәсілдің  негізін  қалаушылар?  гуманистік
11.Ішкі  когнитивтік құрылымдағы өзгерістерді зерттеген зерттеуші? Джин Пиагет
12.Кохлберг  өнегелі  даму теориясында неше кезеңді бөліп көрсетті?  3


 • 0
 • 4 534

Тестирование дефектолога, Аттестация на русском языке

Тестирование дефектолога, Аттестация на русском языке. 1. Скрининг – это
A) Сензитивный период развития
B) Возрастной интервал индивидуального развития
C) Индивидуальный процесс развития
D) Метод психолого-педагогического исследования, применяемый с целью выяснения индивидуальных особенностей личности
E) Массовое стандартизированное обследование с целью выявления детей группы «риска»  #Аттестация #Тестирование #периодразвития
 • 0
 • 2 314

Математика-Физика аттестация мұғалім үшін

Математика-Физика аттестация
Бір дрыс жауабы бар тапсырмалар
1. Токарь жəне оны шəкірті бір кезекте 65 деталь жасап шығарды. Егер
токарь жоспардан 10%, ал шəкірті - 20% арты жасайтын болса, онда олар
74 деталь жасап шығарады. Жоспар бойынша бір кезекте токарь жəне оны
шəкірті анша деталь жасап шығарады?
A) 30; 35
B) 40; 35
C) 45; 20
D) 42; 25
E) 40; 25

2. Трактор бригадасы егістік жерді жоспар бойынша 14 кнде жыртып болуы
керек еді. Бригада кн сайын жоспардағыдан 5 га арты жыртандытан, жер
жыртуды екі кн б рын аятады. Егістік жерді ауданын табыыз.
A) 450 га
B) 550 га
C) 480 га
D) 420 га
E) 600 га
3. Жаяу адам 10 км жолды белгілі бір жылдамдыпен жру керек еді, біра
ол жылдамдығын 1 км/сағ арттырып, 10 км жолды 20 мин тезірек жріп #тті.
Жаяу адамны алғашы жылдамдығын табыыз.
A) 8 км/сағ
B) 7 км/сағ
C) 5,5 км/сағ
D) 6 км/сағ
E) 5 км/сағ

 • 0
 • 2 438

Психология Тест. Психологияның мән - мағынасы

Психологияның мән - мағынасы. Психологияның мән - мағынасы
Дұрыс жауаптарымен
1. Психология ғылымының негізін құрушы құбылыс:
A) саясат
B) адам болмысы
*C) адам физиологиясы
D) математика
E) әлеумет өмірі
2. Адамның даму заңдары мен оның жасампаздық мүмкіндіктерін зерттеуші ғылым:
A) философия
B) педагогика
C) экология
*D) социология
E) психология
3. Әлеуметтік процестерді зерттеуді барша гуманитарлық ғылымдар үшін қажетті деректер негізі:
A) философияда
B) психологияда
*C) географияда
D) социологияда
E) логикада
4. Психология зерттеууіндегі ерекше құбылыстар ауқымы:
A) саясат мәселелері
B) экологиялық жағдайлар
C) этногеографиялық процестер
D) демографиялық құбылыстар
* E) адам ықылас - ниеттері
5. Психологиялық дүниенің бірінші ерекшелігі:
A) әр адамның өзіндік білімі
B) өзіндік дағды ептілігі
C) өзіндік көзқарасы
*D) өзіндік толғанысы
E) өзіндік талғамы


 • 0
 • 3 018

Шпоры для Аттестации "Педагогика - психология"

ПЕДАГОГИКА - ПСИХОЛОГИЯ
Адамның білім алуы жүзеге асырылатын, мұғалім мен оқушылардың мақсатқа бағыталған өзара әрекетінің барысы.білім беру
Адам бойында өзін әлеуметтік тұрғыдан әркетшіл екенін сезіндіру, басқа азаматтарға  және мемлекетке деген сыйластық пен сенімділік қалыптастыруды қалыптастыру болып табыладын тәрбие бағытыДене н\е азаматтық
Адамгершілік, еңбек, ақыл-ой, физикалық тәрбие  бұл:тәрбиенің бағыты
Адамның «аяқталмаған іс-әрекеттері мен тапсырмалары аяқталған іс-әрекеттер мен тапсырмаларға қарағанда есте жақсы сақталынатыны» туралы заңдылықта анықтаңыз Зейгарник эффектісі
Адамның әр-түрлі іс-әрекет, материалдық игіліктерді өндірудің қайнар көзі еңбек
Адамның бет әлпеті мен бүкіл дене қимылдарына, сөздің интонациясы мен тембріне, дикциясы мен паузасына да өзгерістер енгізеді Эмоция
Адамның жаңа танымдық, эмоциялық немесе мінез құлық ептілігі мен дағдыларын салыстырмалы түрде жылдам қалыптастыруға даярлығы тәрбиелілігі
Адамның жеке белсенділігінің қайнар көзі:құндылықтар
 • 0
 • 3 002

Педагогика сұрақ-жауабымен

Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар Л.И. Катаева.C) Б.М. Макарова.
Педагогикалық пәндер: Әлеуметтік педагогика
Педагогикалық процесстің ұйымдастырушылық формалары:жеке, ұжымдық, топтық
Педагогикалық технология (М.В. Кларин, Г.М.Құсайынов, В.П.Беспалько., Ж.Қараевтардың) пайымдауынша :Өнер, шеберлік, білік, білімді меңгерудің жаңа жолы (оқытуды ұйымдастырудың жаңаша формалары, әдіс-тәсілдері ) Оқыту процесін ұйымдастырудың, өткізудің жан-жақты ойластырылған педагогикалық қызметтің моделі; оқытуда мақсатты нәтижеге жетудің кепілдік беретін жазбаша үлгі-жоспары. оқыту процесінде адамның іс-әрекетімен техниканың мүмкіндіктерін барынша тиімді пайдалану т.б.
Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар:В.В.Беспалько. В.В.Данилов. В.К.Дьяченко.
Педагогикалық әдіснаманың мәні:Әдістер туралы ғылым, философиялық қағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым, арнаулы зерттеу әдістерін жасауға арналған ғылым
Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар:Л.И.Катаева. Б.М. Макарова.Б.П. Битинас.
 • 0
 • 5 340