Создать акаунт

Тарих ҰБТ қазақ тілінде Тест вариант 1120

11 апр 2019, 21:02
Старшая школа
3 709
0
Тарих ҰБТ қазақ тілінде Тест вариант 1120
1. Қола дәуірінің Орал тауының шығысынан
Ертіс ӛңіріне дейінгі аралықты қамтитын
мәдениет:
A) Нҧра
B) Беғазы-Дәндібайфа
C) Алакӛл
D) Атасу
E) Федоров
2. Таза кӛшпелі тҧрмыс қалыптасқан
аймақтар:
A) Жетісу мен Шығыс Қазақстан
B) Батыс және Орталық Қазақстан
C) Алтай мен Тянь-Шань
D) Онтҥстік Қазақстан
Е)Солтҥстік пен Орталық Қазақстан
3. 840 жылы ӛзін Қарлҧқ мемлекетінің
қағаны деп жариялаған Испиджаб
қаласының билеушісі:
A) Білге Кҥл Қадырхан
B) Оғҧлшақ
C) Тҧқарсан Қҧтшар
D) Сатҧқ Боғрахан
E) Ибраһим ибн Насыр
4. Қаңлылардың астанасы;
A) Қостӛбе
B) Тҥркістан
C) Битянь
D) Алтынасар
E) Қызыл Аңғар
5. 1370 жылы Мауараннахрдағы билікті ӛз
қолына алған билеуші:
A) Әмір Темір
B) Ҧрҧс
C) Абд ар-Рашнд
D) Есен-бҧға
E) Тоқтамыс
6. 1940-1950 жж. ӛзі ҧлтшыл. ал кӛзқарасы
ғылымға жат деп танылған атакты ғалым:
A) У.Ахметсафин
B) А.Жҧмаділов
C) М.Қозыбаев
D) М.Айтхожин
E) Ә. Марғҧлан
7. XVIII ғасырда Қазақстанның солтҥстік -
батысында салынған бекініс:
A) Жәміш
B) Павлодар
C) Петропавл
D) Гурьев
E) Орынбор
8.1867-1868 жылдардағы реформа негізінде
қҧрамына Ақмола, Семей облыстары кірген
генерал-губернаторлық:
A) Астрахан
B) Закаспий
C) Батыс Сібір
D) Тҥркістан
E) Орынбор
9.Мҧстафа Шоқай және Мҧхамеджан
Тынышбаев:
A) Алаш партиясының қайраткерлері
B) Қазақ АКСР-ның алғашқы торағалары
C) Бірінші Мемлекеттік Дума депутаттары
D) Тҥркістан автономиясының жетекшілері
E) 1916 ж. ҧлт-азаттық кӛтеріліс басшылары
10.Абай Қҥнанбайҧлының орыстың ақыны
А.С.Пушкиннен аударған шығармасы:
A) «Демон»
B) «Евгений Онегин»
C) «Қанжар»
D) «Теректің сыйы»
E) «Жалау»
11.1960-жылдары Мәскеуде қазақ
жастарының ҧлттық-демократиялық
қоғамдық ҧйымын ҧйымдастырушы:
A) М.Шаханов
B) М.Айтхожин
C) О.Сҥлейменов
D) Е.Букетов
E) М.Әуезов
12.2003 жылы Казахстан:
А) Ҧлттық валюта -теңгені айналысқа енгізді
B) Индустриялық-инновациялық даму
стратегиясын қабылдады
C) Жекешелендіру бағларламасын жҥзеге
асыра бастады
D) Жаңа Конституция қабылданды
E) Кедендік Одақ қҧру туралы шартқа қол
койды
Тарих ҰБТ қазақ тілінде Тест вариант 1120
Файл для скачивания будет доступен после
Поделись со своим друзьями:
Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются

ПЕДФОРУМ КАЗАХСТАНА - Старшая школа

Педагогический портал для учителей

  • Только актуальные новости и документы образования РК
  • Обсуждай с друзьями
  • Делись в социальных сетях